Personvernerklæring og cookiepolitikk

PERSONVERNERKLÆRING

Når du besøker nettstedet vårt og/eller bruker nettbutikken vår, behandler vi visse personopplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn fra deg, til hvilke formål og på hvilket grunnlag, hvordan vi innhenter viten fra disse personopplysningene, samt hvilke rettigheter du har og hvordan du kan endre personopplysningene dine (eller få dem endret).

1. Den behandlingsansvarliges identitet


Rubio Monocoat Norway as, er et privat selskap underlagt norsk lov, datterselskap av Muylle-Facon BV - etablert i Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem, Belgia. Rubio Monocoat Norway as, org.nr. 920 826 148MVA, registrert i Brønnøysundregisteret, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

2. Behandling av personopplysninger


Vi behandler dine personopplysninger når du oppretter en kundekonto, legger inn bestillinger i vår nettbutikk, kontakter oss (ved hjelp av kontaktskjemaet på nettsiden vår) eller når du gir oss opplysninger direkte. Disse personopplysningene er nødvendige for å kunne sende deg en ordrebekreftelse, informere deg om at din bestilling er behandlet, og for å kunne levere din bestilling og sende en faktura.

Vi behandler følgende personopplysninger:

 • Tittel, fornavn og etternavn (obligatorisk)

 • Adresse (obligatorisk)
 • E-postadresse (obligatorisk)
 • Telefonnummer og/eller mobilnummer (obligatorisk)
 • Fødselsdato (valgfritt)
 • Brukernavn (obligatorisk)
 • Kjøpsinformasjon og historikk (obligatorisk)
 • Atferdsmønster ved kjøp og preferanser (krever ditt samtykke)
 • ...

Dersom du tidligere har gitt samtykke til behandling av enkelte personopplysninger, kan dette samtykket alltid trekkes tilbake.

3. Formål og prinsipper


Dine personopplysninger vil bli behandlet for følgende formål:

 • Kundeadministrasjon
 • Gjennomføring av våre salgsavtaler
 • Regnskap
 • Kundeservice
 • ...

Det juridiske grunnlaget er gjennomføringen av vår avtale og oppfyllelse av lovmessige eller regulatoriske forpliktelser.

4. Lagringsperioder


Personopplysningene lagres i det tidsrommet som kreves, avhengig av formålet med behandlingen. De lovpålagte oppbevaringsperiodene overholdes.

 

5. Videreformidling til tredjeparter og tredjeland


Vi videreformidler ikke personopplysningene dine til tredjeparter og deler dem kun med tredjeparter dersom det er nødvendig for gjennomføring av avtalen vår eller for å overholde juridiske forpliktelser. Ellers vil opplysningene dine kun bli gitt videre til tredjeparter med ditt samtykke. Det er inngått en behandlingsavtale med tredjeparter som behandler opplysningene dine på våre vegne (som f.eks. betalings/leverings/IT-tjenesteleverandører), for å sikre samme nivå av sikkerhet og konfidensialitet for dine personopplysninger. Vi vil fortsatt være ansvarlige for behandlingen, hvis det er aktuelt.

Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet av eller gitt videre til mottakere utenfor Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS). Dersom dine personopplysninger likevel videreformidles til eller lagres i tredjeland, vil det sikres at dette gjøres til et tredjeland som kan garantere et tilfredsstillende beskyttelsesnivå, eller forutsatt at andre tilfredsstillende sikkerhetstiltak overholdes.

6. Sikkerhet


Vi tar konfidensialitet og beskyttelse av dine personopplysninger på alvor, og vi bruker derfor hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetsmetoder for å forhindre misbruk, tap, uautorisert tilgang, uønsket videreformidling eller uautoriserte endringer. I tillegg gis dine personopplysninger kun til de av våre ansatte som faktisk trenger tilgang til opplysningene dine i forbindelse med utførelsen av sine arbeidsoppgaver og som er kjent med vår personvernerklæring.

7. Rettigheter til den registrerte


Du har en rekke rettigheter i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger:

 • Rett til innsikt

På din forespørsel gir vi deg tilgang til alle dine behandlede personopplysninger.

 • Rett til korrigering

På din forespørsel endrer vi eventuelle ukorrekte personopplysninger.

 • Rett til å slette

Dine personopplysninger vil bli slettet med mindre forespørselen din ikke kan imøtekommes fordi vi har en juridisk forpliktelse til å beholde opplysningene eller fordi vi fortsatt trenger opplysningene for formålene de ble samlet inn for.

 • Rett til å trekke tilbake samtykke

Hvis vi har bedt om samtykke til å bruke dine personopplysninger, kan du i etterkant informere oss når som helst at du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil bli avbrutt med mindre det er en annen grunn som forplikter oss til å behandle videre.

- Rett til dataportabilitet

Du kan be oss om å få dine personopplysninger levert i et strukturert og lesbart format, og du har rett til å få personopplysningene overført til en tredjepart.

 • Innsigelsesrett

Du har rett til å gjøre innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger hvis du mener at dine personlige interesser veier tyngre enn våre legitime interesser. Du kan alltid gjøre innsigelse mot bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring.

 • Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger dersom du bestrider nøyaktigheten av de behandlede personopplysningene eller har andre innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger.

Ovennevnte rettigheter kan utøves ved å etterspørre dette. For å sikre at forespørselen om tilgang kommer fra deg, kan vi be om tilleggsinformasjon for å bekrefte identiteten din. Vi vil svare på forespørselen din så snart som mulig og senest innen én måned.

Du kan også velge å se, administrere, rette eller slette opplysningene dine selv ved å logge inn på din kundekonto.

8. Kontakt – Klager


Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring eller klager vedrørende behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på +47 63 95 63 95 eller via e-post på info-no@rubiomonocoat.com.

Hvis du ikke er enig i hvordan vi behandler personopplysningene du har gitt oss, kan du kontakte det norske datatilsynet, Datatilsynet - Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, Tlf. 22 39 69 00, mail – postkasse@datatilsynet.no

9. Endringer


Vi forbeholder oss retten til å endre denne Personvernerklæringen. Slike endringer vil bli offentliggjort på nettsiden vår. Ved vesentlige endringer vil du få beskjed pr e-post.