Bærekraftighet

Rubio er EcoConscious

Over hele verden er det mer og mer fokus på alle faktorene som påvirker miljøet vårt. Etterspørselen etter bærekraftige materialer øker, men det har også konsekvensen at utallige nye produkter med selverklærte miljøpåstander kommer på markedet. Forbrukerne blir mer bevisste på disse påstandene, og de ser etter produkter de kan stole på.

Men hva er bærekraftige materialer?
Bærekraftige materialer er ikke begrenset til påvirkningen de kan ha på miljøet. Bærekraften til produktene inkluderer bruk av fornybare råvarer, riktig produksjonsprosess, sikkerhet for både bruker og miljø, lang levetid...

Hvordan investerer Rubio Monocoat i bærekraft?
Hos Rubio Monocoat har vi som mål å dekke alle aspekter av bærekraft. Vårt fokus på bærekraftig entreprenørskap er basert på valg av våre råvarer, konstant optimalisering av produksjonsprosessene våre, fokus på produktenes påvirkning på både bruker og miljø, overholdelse av regelverk innen avfallshåndtering, forurensning og energiforsyning, ...

Rubio Monocoat er din kontakt for miljøvennlig trebeskyttelse av høy kvalitet. Derfor ønsker vi å vise kundene våre hvor miljøvennlige produktene våre egentlig er: fra bærekraftige råvarer til resirkulert emballasje. Og det er ikke bare tomme løfter, det kan dokumenteres gjennom de mange merkene og sertifikatene som ulike uavhengige, internasjonale institusjoner har tildelt produktene våre.

Vil du høre mer om vår bærekraft steg for steg?

Rubio Monocoat is EcoConscious

  Duurzaamheid dankzij lijnzaadolie    Det hele starter med linfrøolje som en bærekraftig base for våre oljer.

Duurzame productie van houtolie dankzij moleculaire binding   Teknologien med molekylær binding gjør forbruket pr. m² svært lav, noe som betyr at vi ikke trenger et masseproduksjonsanlegg.

Milieuvriendelijke productie dankzij laag verbruik en minder verpakkingen   Og derfor oppnår vi også mindre emballasje per prosjekt.

  Milieuvriendelijke productie van houtolie dankzij minder transport    Og til syvende og sist også mindre transport og dermed mindre CO²-utslipp.

  Milieuvriendelijke houtolie met 0% VOC    I tillegg inneholder oljen vår 0 % flyktige organiske forbindelser (VOC, skadelige stoffer som frigjøres under produksjon eller bruk av produktet). Dette gjør at oljen er svært trygg å bruke og samtidig trygg for miljøet.

   Duurzame houtolie dankzij recycleerbare verpakking    Vårt fokus på bærekraft ender med enkel resirkulerbar emballasje.

 

Våre oppnådde sertifikater

Vårt fokus på bærekraftig og miljøvennlig entreprenørskap bekreftes ikke bare av de mange aspektene vi kommer rundt i dette området, men også av de mange merkene og sertifikatene som ulike uavhengige, internasjonale institusjoner har tildelt produktene våre.

 • Mange av våre produkter inneholder 0 % flyktige organiske forbindelser (VOC) og er derfor svært miljøvennlige. Noen av våre primære produkter uten flyktige organiske forbindelser er:
 • Vårt suksessrike produkt Rubio Monocoat Oil Plus 2C har også blitt tildelt mange sertifikater. Denne oljen er f.eks. egnet for bruk på treoverflater som kommer i kontakt med mat og er trygt å bruke på leker av tre. Spesifikt har Oil Plus 2C blitt tildelt følgende sertifikater:
  • LCA
  • B-EPD
  • Eurofins Indoor Air Comfort Gold
  • Leketøysstandard EN 71-3
  • Food Contact Compliance
 • Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector er også trygt for leker av tre. I tillegg har produktet oppnådd følgende ISO-sertifiseringer:

  • ISO 9001: 2008 - Kvalitetsstyringssystem for forskning og produksjon. Dette beviser at vi investerer i produksjon av høy kvalitet og hele tiden optimaliserer arbeidsprosessene våre.
  • ISO EN 14001: 2009 - Miljøsertifikat. Dette betyr at vi implementerer bærekraftig og miljøvennlig logistikk i vårt eksisterende kvalitetsstyringssystem.

0% VOC in onze houtolieproducten  B-EPD voor onze Rubio Monocoat Oil Plus 2C   Indoor Air Comfort Eurofins GOLD label voor Rubio Monocoat Oil Plus 2C   Toy Safety certificaat voor Rubio Monocoat Oil Plus 2C en Hybrid Wood Protector   Food Contact Compliance voor Rubio Monocoat Oil Plus 2C    ISO 9001:2008 - certificaat voor kwaliteitsmanagement   ISO EN 14001:2009 - Certificaat voor eco-management

 

0 % flyktige organiske forbindelser (VOC)

Hva er flyktige organiske forbindelser (VOC)? 

‘Flyktige organiske forbindelser’ (VOC, Volatile Organic Compounds) er en fellesbetegnelse for kjemiske stoffer som fordamper i luften når oljen er påført. "Organiske" refererer til den kjemiske sammensetningen av komponentene, og "flyktig" refererer til det faktum at de fordamper når de tørker.

Hvorfor er de skadelig?

Ved bruk av produkter som inneholder flyktige organiske forbindelser, avgir de damper som er skadelige for både mennesker og miljø. For mye kontakt med flyktige organiske forbindelser kan forårsake allergiske reaksjoner, åndedrettsproblemer og problemer med øynene. De påvirker også ozonlaget og øker drivhuseffekten. Det er ikke noe å si til at lovgivere har funnet det nødvendig å gripe inn.

Vår erklæring: 0 % flyktige organiske forbindelser (VOC)

Allerede i utviklingsfasen av Rubio Monocoat-systemet, tre år før den første VOC-lovgivningen trådte i kraft, satte vi standarden høyt når det gjelder utslipp. Ikke bare en lav innhold av flyktige organiske forbindelser, som fortsatt kunne diskuteres, men en klar erklæring om olje med 0 % flyktige organiske forbindelser (VOC). Helt fra starten satte vi utslippsstandarder for oss selv som var strengere enn de som er foreskrevet i loven.

Hvordan er det mulig?

Til tross for de skadelige egenskapene til flyktige organiske forbindelser, nekter produsenter å slutte å bruke dem helt. De reduserer innholdet til lavest mulig mengde, men ofte dropper de ikke flyktige organiske forbindelser helt. Grunnen til dette er at flyktige organiske forbindelser i stor grad bidrar til optimal brukbarhet av de tradisjonelle produktene for overflatebehandling av tre. Bruken av Rubio Monocoat er derimot basert på molekylær binding: en revolusjonerende teknologi der de skadelige egenskapene er fullstendig fjernet og der en ubestridelig kvalitet kan garanteres.